Skip to content Skip to footer

About us

Our Sponsors

Legal notice

This site is developed as part of the Project ‘”Care farms – for a sustainable and inclusive future ” ’, co-funded by Erasmus Plus Program of the European Union. Project Number –2021-1-SK01-KA210-ADU-000027360.

The results reflects only the position of its authors. The European Commission and the National Agency of the Erasmus + Program are not responsible for its substantive content.

Our Speakers

are people from the education, health and social sectors.

They develop people to build a farms socially inclusive futures.

Care Farms is an innovative training company using an online platform with training, technology and high quality products to help improve farm production, performance and profitability.

Magda Nawarecka-Piątek

our Polish partner

Dr. Christine Olsen

PhD Public health, MSc Ethology

Ing. Hedviga Gulová

Slovak partner

Line Sandstedt

Lector in science

Instagram

Facebook

Cover for OZ Zvieratá a ľudia navzájom
190
OZ Zvieratá a ľudia navzájom

OZ Zvieratá a ľudia navzájom

Zvieratá a ľudia navzájom o.z. je organizácia pre vzájomné pôsobenie ľudí a zvierat. Spolupracujeme s profesionálmi v oblasti duševného zdravia zameraných na deti, dospievajúcich i dospelých.

🗣️ Vďaka iniciatíve 👉 Nemocnice Penta Hospitals Slovensko a🤝 Dôvera zdravotná poisťovňa sme zvýšili frekvenciu našich praxí v psychiatrickej liečebni, kde poskytujeme programy podpory so psami.🔵 Okrem toho študujeme dôvody, prečo môžu byť interakcie medzi ľuďmi a zvieratami prospešné.🔵 Skúmame, ako takéto interakcie môžu podporovať sociálne vzťahy, vnútornú pohodu a neurofyziologické potreby, čo je dôležité najmä pre ľudí s príznakmi depresie, pretože často pociťujú silné odpojenie od ostatných.🔴 Základom je považovať interakcie medzi ľuďmi a zvieratami v rámci našich podporných programov za komplexný proces, ktorý zahŕňa vzájomné posilňovanie vzťahov medzi tromi hlavnými účastníkmi: facilitátorom (často terapeutom), klientom alebo pacientom (osobou, ktorá potrebuje pomoc alebo terapiu) a zvieratami. Tento proces pomáha vytvárať a upevňovať pozitívne väzby a podporu medzi všetkými zúčastnenými.🔴 Tieto vzťahy sú vzájomne obohacujúce, keďže sa medzi nimi odohráva výmena akcií a reakcií prostredníctvom spoločnej náklonnosti a pozornosti. Takáto interakcia môže pomôcť znížiť príznaky depresie u ľudí.Jednoducho povedané, keď sa ľudia a zvieratá spájajú a vzájomne na seba reagujú, môže to pomôcť ľuďom cítiť sa lepšie, byť viac spojení so svetom okolo seba a znížiť ich depresívne symptómy. ... See MoreSee Less
View on Facebook
ℹ️ Restoratívna prax v rámci programov podpory s pomocou zvierat.🔘 Uznávaný sociálny model, ktorý podporuje efektívne zvládanie konfliktov a otvorenú komunikáciu, čo je základom pre udržanie psychologicky bezpečného prostredia. ... See MoreSee Less
View on Facebook
🗣️ zajtra volíme 🗳️☑️🙏 Nech zajtrajšie volby dopadnú akokoľvek, myslime na silu, ktorú nesie každý nový deň a nádej, ktorá žije vo vnútri každého z nás. V našich rukách 🤲 máme schopnosť ovplyvňovať životy vlastné aj životy tých, s ktorými sa stretávame, s ktorými pracujeme, najmä tých, ktorí sú zraniteľní a často opomínaní. Nemusíme čakať na vonkajšie sily alebo rozhodnutia "od politikov", aby sme mohli konať dobre a priniesť zmenu. Každý nový deň nám dáva príležitosť začať odznova, a to aj v tých najmenších veciach.Pripájam nádhernú pieseň "Uletení anjeli" 👇www.youtube.com/watch?v=chul4hCJMcs ... See MoreSee Less
View on Facebook
🗣️ Sociálna a emocionálna podpora zo strany zvierat môže zmierňovať negatívny vplyv mikroagresií na duševné zdravie mladých zo zraniteľných a vyčleňovaných skupín.ℹ️ Intervencia alebo služba s asistenciou zvierat je obzvlášť účinný prístup u mladých ľudí, ktorí sú ovplyvnení nepriazňou v ranom detstve a/alebo traumou. ℹ️ Mladí ľudia, ktorí majú problém dôverovať dospelým alebo sa na nich obrátiť o pomoc, môžu nájsť pohodu a istotu v spoločnosti zvierat. Keďže niektorí mladí ľudia majú problém s udržiavaním svojich emócií v rovnováhe, prítomnosť a interakcia so zvieratami im môže pomôcť cítiť sa lepšie a stabilnejšie. ℹ️ Programy podpory s pomocou zvierat, krásne dopĺňajú overené metódy pomoci, ako sú napríklad teória pripútania, schopnosť samoregulácie a rozvíjanie kompetencií. Dôležitým prvkom týchto prístupov je vytvorenie bezpečného a dôveryhodného vzťahu, čo je základný krok, ktorý otvára cestu k ďalšiemu osobnému rozvoju. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Collaboration at the European level

Norway

We want people of all ages to have the possibility to enjoy the interaction with therapeutic animals and that this happens in a safe way. Our focus is therefore to educate, quality assure and follow up everyone who wants to practice animal-assisted intervention….ICofA

Read more

Czech republic

We want people of all ages to have the possibility to enjoy the interaction with therapeutic animals and that this happens in a safe way. Our focus is therefore to educate, quality assure and follow up everyone who wants to practice animal-assisted intervention….ICofA

Read more

EMAIL SUBSCRIBE

Sign up with your email address to receive news and updates.

animalpartners.sk © All Rights Reserved.
Our upcoming events
September Conference in Kosice
Register