Skip to content Skip to footer

ZÁVEREČNÁ MEDZINÁRODNÁ Konferencia zhrňujúca projekt

Zorganizovali sme spoločné podujatie zhrňujúce projekt pre všetkých partnerov.

Konferencie sa naživo zúčastnilo okolo 40 účastníkov zo štyroch krajín SR, ČR, PL, NÓR.

Konferencia bola nahrávaná a sprezentovaná v neformálnej FB skupine skupine Profesionalizácia Intervencií s asistenciou zvierat kde je 380 členov, šírená bola tiež partnermi v ich domovských krajinách.

Konferencia bola v anglickom jazyku, tlmočená profesionálnou tlmočníčkou.

Bola to skvelá príležitosť vypočuť si veľmi skúsených prednášajúcich – odborníkov v oblasti AAI v Európe. Skombinovali sme rôzne uhly pohľadu – vedecké a praktické – aby sme mali holistický pohľad na intervencie. 

Naši rečníci sú členmi Imedzinárodnej zastrešujúce organizácie IAHAIO, čo zaručuje vysoké kompetencie.

Naším cieľom bolo aj to, aby boli prejavy zaujímavé a naši rečníci sa k tejto úlohe postavili.

VÝMENA VEDOMOSTÍ

Konferencia nebola len možnosťou vypočuť si odborných prednášajúcich. 

Konferencia pokračovala do večerných hodín diskusiami, ktoré umožniili výmenu informácií, osvedčených postupov a skúseností. Učiť sa jeden od druhého je veľkou hodnotou a tiež veľmi potrebnou súčasťou štandardizácie.

Všetci partneri sme sa zhodli na  Potrebe štandardizácie

Dopyt po profesionálnych terapeutoch a pedagógoch ktorí zahŕňajú do svojej praxe na zeefektívnenie vlastnej praxe zvieratá, na európskom trhu stále rastie.

Keďže v partnerských krajinách chýbajú jednotné štandardy pre AAI, potenciálni zamestnávatelia majú problém s overovaním kandidátov a často zamestnávajú nekvalifikované osoby. 

Okrem toho existujú medzi krajinami značné rozdiely v normách. Normy v oblasti terapie s pomocou zvierat sú pritom kľúčové pre účinnosť a bezpečnosť činností. V záujme ľudí so zdravotným postihnutím a ďalších skupín klientov, ktorí využívajú tento typ služieb, je štandardizovať certifikáciu a stanoviť minimálne štandardy, ktoré by mal spĺňať každý ľudsko-zvierací tím.

Cieľom nášho partnerstva bolo aj  našich krajinách.

Prečo je potrebná štandardizácia?

  • Zaručiť bezpečnosť a pohodu pacientov
  • Zaručiť, aby pacienti dostávali kvalitné intervencie, ktoré podporujú ich potreby
  • Zaručiť pohodu zvierat počas intervencií

Zákony v európskych krajinách nepodporujú potreby trhu AAI – neexistujú žiadne predpisy, ktoré by túto oblasť robili predvídateľnou a postupy boli bezpečné a jednoduché. 

V západných krajinách existuje viac „zodpovednosti v práci“, ktorá núti ľudí certifikovať seba a svoje zvieratá, ale na Slovensku, v Česku, tiež v Poľsku stále chýbajú takéto osvedčené postupy. Aj v Nórsku a Holandsku existujú tímy, ktoré pracujú bez certifikácie a akejkoľvek kontroly vzdelania a predispozícií zvierat a prípravy ľudí.

Odporúčania pre krajiny nevyhnutná cesta jednotnej certifikácie by bola veľkým komfortom nielen pre zariadenia a klientov, ale aj pre ľudí, ktorí sa tejto práci venujú.

Na Slovensku, ale i v krajinách partnerov je veľmi komplikované nájsť hodnotný kurz. Existuje veľa certifikačných organizácií a človek sa musí sám rozhodnúť, ktorej organizácii sa oplatí dôverovať a zaplatiť peniaze za vzdelanie. Veľkou výhodou by bol medzinárodný štandard, ktorý môžu organizácie dodržiavať. Pomôže ľuďom vybrať si kvalitný kurz a klientom zamestnať dobre vzdelaný AAI tím.

What's your reaction?
3Smile2Angry1LOL0Sad1Love