Skip to content Skip to footer

Farm Animals

1 500.00

ovedformålet med kurset er å gi deltakerne økt kunnskap og kompetanse om hvordan aktiviteter sammen med dyra på gården kan virke helsefremmende, og om hvordan man kan bruke dyra på gården aktivt i samhandling med mennesker.

Deltakerne vil også lære hvordan de kan utforme slike aktiviteter i praksis. Kurset vil bidra til at deltakerne blir tryggere på hva de kan formidle til kjøpere av tjenesten når det gjelder innholdet i tilbudet de har på gården. Kurset er utviklet av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i samarbeid med Dyrebar Omsorg. NMBU og Dyrebar Omsorg har bred kompetanse på feltet dyreassisterte intervensjoner og Inn på tunet (IPT). I tillegg vil kollegaer fra Østerrike med lang erfaring i trening og sertifisering av gårdsdyr til dyreassisterte intervensjoner holde leksjoner. Dette kurset er det første av sitt slag i Norge.

Målgruppe 

Utdanningen er tenkt som en næringsrettet etterutdanning, der deltakerne får kunnskap om ulike måter å samarbeide med dyra på gården i sin virksomhet eller profesjonsutøvelse. Kurset er for personer som har deltatt på og bestått introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner. Introduksjonskurset tilbys to ganger i året; vår og høst. Det forutsettes at deltakerne har relevant bakgrunn for å kunne følge undervisning på universitetsnivå, dvs. generell studiekompetanse eller relevant realkompetanse. Kurset er delvis nettbasert og krever tilgang til Internett.

Læringsmål

Kurset vil gi en kvalitetssikring av tjenestens innhold, med tanke på dyrenes egnethet og tilpasning til de målgruppene kursdeltakeren ønsker å ha tilbud til. Det vil også gi kunnskap om drift av IPT-gårder.

Etter fullført kurs skal studenten blant annet kunne:

  • Ha teoretisk og praktisk kunnskap om atferd og innlæring hos husdyr.
  • Velge riktig individ og forberede individet til oppgaver i dyreassisterte intervensjoner.
  • Kunne veilede brukere ved dyreassisterte intervensjoner innen personlig praksisfelt.
  • Forstå betydningen av å ivareta dyrets velferd i en innlæringssituasjon og under arbeid med dyreassisterte intervensjoner.

Opplegg og arbeidsmåter

Kurset er lagt opp som en kombinasjon av samlinger og selvstudium med tilgang på veiledning fra praksisveileder og faglærer via internett og telefon. Kurset gjennomføres med undervisning over to samlinger, med individuell pensumlesning, en praktisk oppgave mellom samlingene. Forelesninger og pensum er hovedsakelig på norsk, men med enkelte engelsk forelesninger og noe engelskspråklig pensum.

Samling 1 består av tre dager, der en av dagene er satt av til utferd med besøk hos tilbydere der det vil bli demonstrert eksempler på helsefremmende aktiviteter med gårdsdyr. Mellom samlingene skal deltakerne gjennomføre en praktisk oppgave. Den skal bestå av et eksempel på gjennomføring av en helsefremmende aktivitet med gårdsdyr i egen eller besøkt virksomhet.

Samling 2 består også av tre dager der blant annet den praktiske oppgaven presenteres og diskuteres. Den praktiske oppgaven må våre godkjent for å få gå opp til eksamen. Begge samlingene vil inneholde forelesninger som vil gi et grunnlag for den praktiske utførelsen, og forståelse for hvordan dyreassisterte intervensjoner kan være helsefremmende.

Faglig ansvar

Faglig ansvarlig for kurset er førsteamanuensis Ingeborg Pedersen, Institutt for folkehelsevitenskap ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU og Christine Olsen fra Dyrebar Omsorg.

Category: Tags: , , , Product ID: 900

Description

NB! Ny dato kommer for 2022

Dyreassisterte intervensjoner på gård

Hovedformålet med kurset er å gi deltakerne økt kunnskap og kompetanse om hvordan aktiviteter sammen med dyra på gården kan virke helsefremmende, og om hvordan man kan bruke dyra på gården aktivt i samhandling med mennesker.

Utdanningen er tenkt som en næringsrettet etterutdanning, der deltakerne får kunnskap om ulike måter å samarbeide med dyra på gården i sin virksomhet eller profesjonsutøvelse. Kurset er for personer som har deltatt på og bestått introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner.

Dyreassisterte intervensjoner på gård – NMBU 10 studiepoeng

Additional information

Ticket Type

Full Event Ticket, One-Day Ticket, Parade Ticket

Additional Info

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit efugiat nulla pariatur. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas.

Event Details

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit efugiat nulla pariatur. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Farm Animals”

Your email address will not be published. Required fields are marked *