Skip to content Skip to footer
All Day

International online conference

Táto online konferencia je koncipovaná ako ukončenie nášho projektu Malé partnerstvá v programe Erasmus+ , ktorý bol prvým krokom k spolupráci na európskej úrovni, krokom k vytváraniu a rozvoju národných sietí. Pripojte sa k nám a vypočujte si prednášky odborníkov Dyrebar Omsorg z Nórska, Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom z Poľska, Česká hiporehabilitační společnost z Českej republiky…

animalpartners.sk © All Rights Reserved.