Skip to content Skip to footer

Cieľ konferencie

Cieľom konferencie bolo propagovať dobrý štandard kvality v AAI v Európe, prezentovať osvedčené metódy z krajín partnerov Poľsko, Česká republika, Slovensko,Nórsko, nechať sa inšpirovať a začleniť do svojej praxe nové nástroje.

Cieľ bol dosiahnutý prezentáciou kvalitných prednášok a propagáciou aktuálnych projektu.

PhD Christine Olsen  je zakladateľkou Nórskeho centra anthrozoológie a predsedníčkou predstavenstva. Dr. Olsen je vedúcim skupiny „Malé zvieratá v návštevných programoch“ v pracovnej skupine IAHAIO. Má magisterský titul z etológie a doktorát z verejného zdravotníctva so zameraním na intervencie za asistencie zvierat. Dr. Olsen je tiež psím behavioristom a trénerom psov a skúma osobnosť psov. V súčasnosti sa venuje výskumu správania psov.


Line Sandstedt  je výkonnou riaditeľkou Nórskeho centra antrozoológie. Je lektorkou prírodných vied a postgraduálkou špeciálneho vzdelávania a koučingu. Sandstedt je tiež psím behavioristom a trénerom psov a preveruje osobnosť psov pre AAI. Sandstedt organizuje kurzy výcviku psov na národnej aj medzinárodnej úrovni. Je zodpovedná za celú výchovu AZS, a to ako výcvik psov, tak aj výcvik ľudsko-zvieracích tímov. Line pracuje pre organizáciu od roku 2006.


Magdalena Nawarecka-Piątek  – predsedníčka združenia Zvieratá pre ľudí. Absolvent Varšavskej univerzity, špecializácia sociálna politika a pedagogická starostlivosť a výchova s ​​edukáciou. Pedagogička, terapeutka senzorickej integrácie, inštruktorka Animal Assisted Therapy od roku 2005. Od roku 2017 licencovaná hodnotiteľka ľudsko-psích tímov v Pet Partners Organization (USA). Skúsený terapeut a pedagóg v AAI s deťmi. Od roku 2016 je spoluautorom programu terapie s pomocou psov pre pacientov s Alzheimerovou chorobou. Tréner kurzov AAI pre profesionálov. Spoluautor medzinárodných príručiek AAI.

Rozprávala o MEDZINÁRODNÝCH POŽIADAVKÁCH PRE AAI TÍMY, o tom, že certifikovaný pes a psovod by mali mať zručnosti a schopnosti pre prácu v AAI. Predstavila medzinárodné smernice a praxe v Poľsku. 

Sabina Złotorowicz rozprávala o schopnosti zvládať emócie zvieraťa počas učenia a samotnej práce v AAI, o vplyve emócií psa na kvalitud AAI a samotnú interakciu s pacientom a spoluprácu v tíme AAI.

V závere Magda Nawarecka-Piątek, položila otázky “Kde sme a kam ideme?”

 Vyzvala nás pre spoločné zamyslenie sa nad úlohou psa vo výchove pre akékoľvek  metódy práce v AAI a vzdelávaní.

What's your reaction?
2Smile2Angry1LOL0Sad0Love