Skip to content Skip to footer
POĽSKÉ tímy ľudí a psov z organizácie Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom sú pre nás Slovákov obrovskou inšpiráciou a výzvou 👊.
Ich prax odráža odborne fundované, poznatkami podložené, predovšetkým však efektívne a bezpečné využívanie moderných prístupov ako sú Intervencie s asistenciou psov, známe pod jednotným pojmom Animal Assisted Interventions (AAI).
Hoci pomáhajúca prax využíva k dosiahnutiu formulovaných terapeutických cieľov rôzne modality, ako tanec, hudbu, výtvarné umenie a mnohé iné, v zieratami asistovaných intervenciách je týmto “nástrojom” živé zviera.
Práve tento fakt – zahrnutie ŽIVÉHO zvieraťa do procesov pomáhajúcich ľuďom – nevyhnutne vyžaduje zohľadnenie jedinečných faktorov. A na tieto sme sa počas celého roka v rámci vzdelávania cez Erasmus+ my Slováci zvlášť zameriavali – proces intervencií s asistenciou zvierat vo všetkých jeho fázach.
What's your reaction?
4Smile2Angry1LOL0Sad1Love