Our Facebook

Cover for OZ Zvieratá a ľudia navzájom
195
OZ Zvieratá a ľudia navzájom

OZ Zvieratá a ľudia navzájom

Zvieratá a ľudia navzájom o.z. je organizácia pre vzájomné pôsobenie ľudí a zvierat. Spolupracujeme s profesionálmi v oblasti duševného zdravia zameraných na deti, dospievajúcich i dospelých.

✍️ OZ Zvieratá a ľudia navzájomZvieratá pracujúce v službách s asistenciou zvierat poskytujú bezpodmienečné prijatie, ktoré zahŕňa hlbokú úroveň porozumenia a podpory, odlišnú od bežných ľudských interakcií. To robí tieto služby jedinečne efektívnymi: ✅ Bezpodmienečné prijatie: Zvieratá v asistenčných službách prijímajú klientov bez ohľadu na ich emocionálny stav—či už sú smutní, nahnevaní, veselí, alebo čokoľvek medzi tým. Táto konzistencia poskytuje stabilný zdroj útechy pre klientov.✅ Absencia sociálnych noriem a predsudkov: Zvieratá nerozlišujú na základe sociálnych noriem, predsudkov, alebo očakávaní, ktoré často ovplyvňujú ľudské vzťahy. Ich prijatie je čisté a neovplyvnené vonkajšími faktormi, čo umožňuje klientom cítiť sa úplne prijatými takými, akí sú.✅ Redukcia emocionálnej zložitosti: Na rozdiel od ľudí, zvieratá nevnímajú a neanalyzujú ľudské správanie na zložitých emocionálnych alebo kritických úrovniach. Ich prítomnosť môže znižovať pocit strachu pred odmietnutím alebo kritikou, čo je obzvlášť dôležité pre osoby s úzkosťami alebo nízkym sebavedomím.✅ Podpora bezpečného prostredia: Prítomnosť zvieraťa môže vytvoriť pocit bezpečia a bezpodmienečnej podpory. To môže významne napomôcť k emocionálnej relaxácii a otvorenosti počas stretnutí, čo je kľúčové pre efektívnosť týchto služieb.Služby s asistenciou zvierat sú mocný nástroj pre osobný rast, podporu a liečenie, poskytujúc prostriedky, ktoré sú často nedostupné v tradičných ľudských interakciách.#bezpodmienečnéprijatie #službyasistovanézvieratami #absenciasociálnychnoriemapredsudkov #redukciaemocionálnejzložitosti @sledovatelia See MoreSee Less
View on Facebook
ℹ️ V psychiatrickej liečebni nemocnice Penta Hospitals Trebišov vykonávame služby s asistenciou psov (canisterapiu) už 🌟 piaty rok 🥳. ℹ️ Tieto podporné programy, kde sú zvieratá zapojené priamo alebo nepriamo do aktivít zameraných na podporu a zlepšovanie pohody pacientov, slúžia ako doplnok k hlavnému liečebnému procesu. @sledovatelia See MoreSee Less
View on Facebook

 3-4/9/22 conference in Košice