Skip to content Skip to footer

Slavka Dupláková  zo  Zvieratá a ľudia navzájom  predniesla otvárací príhovor na online konferencii ukončujúcej projekt Malých partnerstiev v sektore vzdelávania dospelých 2021-1-SK01-KA210-ADU-000027360  v Programe Erasmus+.   Poďakovala sa možnosť prvýkrát realizovať a koordinovať projekt v  Programe Erasmus+ , ktorý riadi a za jeho realizáciu zodpovedá Európska komisia a poďakovala sa Slovenskej národnej agentúre  SAAIC,  ktorá už 30 rokov podporuje a koordinuje programy medzinárodnej spolupráce Erasmus+. Poďakovala svojim partnerom  Dyrebar Omsorg, NOR  špecificky  Dr.Christine Olsen  a  Line Sandsted,  PL partnerovi  Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom, konkrétne  Magdalene Nawarecka-Piątek a Sabine Zlotorowicz, ďalej  Českej hiporehabilitační společnosti  Vladimíre Caskovej a Markéte Píšovej,SK partnerom Doc. PhDr. Denise Šoltésovej, PhD. z Trojlístok n.o., PhDr. Mgr. Martine Čontofalskej Michalkovej zo Zmysel života n.o. a všetkým ostatným…za to, že sa to podarilo, ďakovala za dobrú spoluprácu radosť z toho, že spolupráca aj po skončení projektových aktivít pokračuje, spoločne sa vzdelávame, spoločne rastieme a napredujeme.

Prednášajúci hovorili o vedecky podložených nástrojoch, ktoré sú užitočné pri našej každodennej profesionálnej práci.

Prednášky nám pomohli lepšie porozumieť našim zvieratám a ľuďom/klientom, pacientom, upevniť vzájomné puto a hľadať zábavné (pre obe strany) pracovné príležitosti.

 
📍 Záznam z online konferencie, zakončujúcej projekt malých partnerstiev Erasmus+.
Záznam je ‼️ v slovenčine ‼️ a môžete ho zhliadnuť ZDARMA tu: https://www.facebook.com/groups/808942886846717
📍 Záznam reprezentuje výlučne názory partnerov projektu, Slovenská Národná agentúra programu Erasmus+ ani Európska komisia nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v zázname.

Všetky aktivity projektu boli realizované pod odborným vedením nórskeho partnera  Dyrebar Omsorg

Dyrebar Omsorg je jedným z popredných nórskych hráčov v oblasti výskumu, vzdelávania v rámci intervencií za asistencie zvierat. Ich cieľom je vzdelávať, zabezpečovať kvalitu a odborne sprevádzať každého, kto chce praktizovať AAI,aby sa čo najviac ľudí všetkých vekových skupín mohlo tešiť z interakcie so zvieratami a aby sa tak dialo bezpečným spôsobom, ktorý sa stará o ľudské potreby a dobré životné podmienky zvierat.

What's your reaction?
5Smile2Angry1LOL0Sad1Love