Skip to content Skip to footer

V súčasnej spoločnosti prevláda osamelosť a hoci sa bežne verí, že domáce zvieratá môžu chrániť majiteľov pred účinkami osamelosti a poskytovať emocionálnu pohodu, empirický výskum je obmedzený. V diskusiách sme sa zaoberali aj otázkou, či sila väzby medzi človekom a psom predpovedá pozitívne účinky na osamelosť a či väzba medzi človekom a psom zmierňuje škodlivé účinky osamelosti a má vplyv emocionálnu pohodu.

Diskusie o intervenciách so zvieratami ako doplnku k súčasným zavedeným terapeutickým intervenciám  na zníženie symptómov depresie u dospelých.

Diskutovali sme o úlohe väzby medzi človekom a zvieraťom v rozvoji empatie, schopnosti vytvárať a vyjadrovať pripútanosť , reakcii na smútok a stratu, výzvam starnutia a ďalším vývojovým problémovým obdobiam počas celého života.
Zaoberali sme sa tiež spôsobmi, akými interakcia človeka so zvieratami podporuje zdravie, úlohe
terapií s pomocou zvierat v preventívnych a intervenčných programoch v rôznych prostrediach, prevencii násilia.

V súčasnej spoločnosti prevláda osamelosť a hoci sa bežne verí, že domáce zvieratá môžu chrániť majiteľov pred účinkami samelosti a poskytovať emocionálnu pohodu, empirický výskum je obmedzený. V diskusiách sme sa zaoberali aj otázkou, či sila väzby medzi človekom a psom predpovedá pozitívne účinky na osamelosť a či väzba medzi človekom a psom zmierňuje škodlivé účinky osamelosti a má vplyv emocionálnu pohodu.

What's your reaction?
2Smile2Angry1LOL0Sad0Love