Skip to content Skip to footer

TKANIE

Tkanie zahŕňa mentálne aj manuálne sily človeka.

Spája sa s uvažovaním a určitým druhom praktickej múdrosti.

Vedecké štúdie potvrdzujú, že opakujúci sa charakter procesu tkania, konkatk s rôznou štrukúrou priadze (vlna, hodváb, ľan..)  a sústredenie sa na potrebné pohyby rúk,… to všetko pomáha vyčistiť myseľ.

Psychológ Mihaly Csikszentmihalyi vysvetlil tento jav ako prúdenie (stav vedomia nazývaný Flow): niekoľko okamihov v čase, keď ste tak úplne pohltení činnosťou, že na ničom inom nezáleží.

Záznamy uvádzajú, že Albert Einstein plietol, aby „upokojil svoju myseľ a prečistil svoje myšlienky”.
Nedávny výskum v oblasti psychológie a neurovedy priniesol dôkahzy o tom, že remeselná tvorba ako pletenie, háčkovanie, tkanie…, zlepšuje sebaúčinnosť a navyše, že môže pomôcť vyrovnať sa s úzkosťou, depresiou alebo chronickou bolesťou a môže tiež zmierniť stres, zvýšiť vnímanie pocitu šťastia a chrániť mozog pred poškodením spôsobeným starnutím (pozri Csikszentmihalyi 1990; Riley, Corkhill & Morris 2013).

Môžeme teda chápať techniky tkania, ako aj umenie vo všeobecnosti, ako druh meditácie, ktorá má terapeutický potenciál?

áno

S.D.

What's your reaction?
2Smile2Angry1LOL0Sad0Love