Skip to content Skip to footer

Workshop s účastníkmi zo štyroch krajín bol veľkou inšpiráciou. Diskusie, prednášky, zdieľané fotografie z praxe partnerských krajín nám ukazujú, že všetci (odborní pracovníci v AAI, zvieratá,klienti od detí po seniorov), máme svoju úlohu, každý má čo ponúknuť a všetci to môžeme dosiahnuť – ak máme príležitosť.

Spolu sme silnejší, preto my pracovníci v intervenciách s asistenciou zvierat sme prepojení  s ďalšími ľuďmi naprieč školami, komunitnými centrami, knižnicami, nemocnicami a detskými centrami ai., plne odhodlaní počúvať, chápať a reagovať inkluzívnymi spôsobmi, aby sme dospeli k jedinečným a inšpiratívnym dlhodobým riešeniam, zapájajúc celú komunitu do vzdelávania, liečenia a zábavy.

What's your reaction?
2Smile2Angry1LOL0Sad0Love