Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Inciatívy v poľnohospodárstve, ktoré:

  • prispievajú k rôznym spoločenským potrebám prostredníctvom vedomého a aktívneho kontaktu s prostredím farmy -poľnohospodárskeho podniku,
  • využívajú poľnohospodárske postupy a zdroje ako pôdu, rastliny, plodiny, zvieratá na podporu zdravia a pohody ľudí,
  • podporujú sociálnu inklúziu, sociálnu spravodlivosť a udržateľnosť,
  • zlepšujú šance na zamestnateľnosť pre skupiny ohrozené sociálnym vylúčením prostredníctvom poľnohospodárskej práce a transformácie poľnohospodárskych produktov alebo v aktivít súvisiacich s prírodou,
  • podporujú pokrok v poľnohospodárstve a potravinovej sebestačnosti,
  • ich produky a služby sú definované pridanou hodnotou a rešpektom k životnému prostrediu,
  • beriú do úvahy environmentálne limity, potrebu “zeleného rastu”, ktorý dokáže začleniť udržateľnosť, a posun v spoločenských prioritách a ľudských návykoch vrátane konzumu,
  • prezentujú koncepty “One Health” a “One Wellness”, ktoré z celospoločenského hľadiska spájajú kvalitu ľudského života nielen s ekonomickou silou, ale aj s kvalitou životného prostredia (voda, vzduch, pôda) a ľudských zdrojov…

Green Care (GC), Care Farming (CF), Social Farming (SF)

…sú inciatívy, ktoré sa rôznymi spôsobmi a podľa rôznych modelov mobilizujú smerom k sociálnym inováciám prostredníctvom existujúcich zdrojov poľnohospodárstva – rastliny, zvieratá, prostredie, príroda a ľudia.

Tieto inciatívy sa uznávajú v kontexte výziev, ktoré priniesla pandémia Covid-19.

 S.D.

 

What's your reaction?
1Smile1Angry0LOL0Sad0Love
animalpartners.sk © All Rights Reserved.